Dokumenty

Společnost:

Kudy k nám - Praha, Stáhnout >

Kudy k nám - Bratislava, Stáhnout >

Bankovní spojení, Stáhnout >

Osvědčení o registraci a přidělení DIČ - Praha, Stáhnout >

Osvědčení o registraci a přidělení DIČ - Bratislava, Stáhnout >

Provozní osvědčení:

Provozní licence, Stáhnout >

Osvědčení leteckého provozovatele, Stáhnout >

Osvědčení o schválení - ICAO ENGLISH 06, Stáhnout >

Souhlas k poskytování služeb při předletové přípravě a monitorování letu, Stáhnout >

Certifikát IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations) Stage II, Stáhnout >

Osvědčení TRACE, Stáhnout >

Osvědčení k řízení zachování letové způsobilosti a údržby letadel:

Osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě - Ukrajina, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě - DGCA Turecko, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě - Ruská federace, Stáhnout >

Uznání Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě dle Part 145 - Ministry of Tourism, Transportation & Labour, Department of Civil Aviation, ARUBA, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě - CAA Kajmanské ostrovy, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě – DCA Bermudy, BDA-AMO-605, Stáhnout >

Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě dle CAR 145 - GCAA UAE, Stáhnout >

Certifikát autorizovaného střediska údržby Embraer, Stáhnout >

Capability list, Stáhnout >

Povolení k poskytování handlingu:

Povolení handlingu v Praze, Stáhnout >

Povolení handlingu v Bratislavě, Stáhnout >

Certifikát IS-BAH (International Standard for Business Aircraft Handling) Stage I, Stáhnout >