Historie

2004

Společnost ABS Jets byla založena v roce 2004 v Praze. ABS Jets začala fungovat jako provozovatel business jetů a vstoupila na trh evropské soukromé letecké dopravy dnem 30. listopadu 2004, kdy společnost získala Oprávnění leteckého provozovatele, EASA Part 145 a certifikaci CAMO. Ze začátku ABS Jets zaměstnávala 32 zaměstnanců a provozovala 2 business jety, Cessnu Citation Bravo s registrační značkou OK-VSZ a své první Embraer Legacy 600 s registrací OK-SLN. Stanovená strategie společnosti směřovala k rozvoji služeb leteckého provozovatele s vlastním FBO včetně vlastního hangáru a početnou flotilou letadel. Dalším stanoveným cílem ABS Jets bylo rozšiřovat svoji flotilu minimálně o 1 letoun ročně. Tým 32 zaměstnanců, 2 letadla ve správě, pronajatý hangár a kanceláře – tak začala historie česko-slovenského operátora business jetů.

 
2005

Významným krokem ve vývoji společnosti ABS Jets bylo získání dalšího letounu Embraer Legacy 600 do správy. Registrační značka nového přírůstku do flotily ABS Jets byla OK-KKG. Koncem roku 2005 společnost zaměstnávala přibližně 45 osob, spravovala 2 letadla a přestěhovala se do kanceláří pronajatých od společnosti Aviation Service na pražském Letišti Ruzyně.

 
2006

Rok 2006 znamenal ve vývoji ABS Jets velice významný milník. Letecká firma totiž zakoupila od ČSA Hangár C o rozloze 3 000 m2 – Hangár C se stal výrazným aktivem v majetku společnosti, také díky svému historickému významu. Hangár byl vystavěn v roce 1937 a nese v sobě významné architektonické prvky. V roce 2006 došlo k výraznému zvýšení počtu letových operací, celkem flotila ABS Jets nalétala v tomto roce 2 370 letových hodin. Do flotily přibyl další Embraer Legacy 600 s registrací OK-SUN.

 
2007

Rapidní růst společnosti ABS Jets v roce 2007 pokračoval. V tomto roce letecká firma dosáhla významného úspěchu na poli údržby letadel, stala se totiž autorizovaným servisním střediskem pro letouny Embraer (EASR – Embraer Authorised Service Centre). ABS Jets tak potvrdila svůj status jednoho z nejrychleji rostoucích operátorů soukormých letadel v Evropě. Počet zaměstnanců se v roce 2007 zvýšil na 100 a flotila čítala 6 letounů. Pozitivní vývoj společnosti přispěl k rozvoji dalšího strategického plánu, a to otevření pobočky v Bratislavě.

Flotila business jetů ABS Jets dále rostla. ABS Jets získala do správy 100. vyrobené Embraer Legacy 600 s registrační značkou OK-GGG. V tomto roce také ABS Jets získává do správy svůj první letoun Bombardier, a to LearJet 60XR s registrací
OK-JDM. Rok 2007 byl pro společnost ABS Jets prvním roke se ziskovými obchodními výsledky.

 
2008

ABS Jets získává v roce 2008 certifikaci na provádění letové podpory a stává se autorizovaným FBO handlingovým agentem na letišti Praha Ruzyně. V roce 2008 má společnost nalétáno 10 000 letových hodin a pokračuje s rozšiřováním flotily letadel ve správě. Novým přírůstkem je další Embraer Legacy 600 s registací OK-ROM. Koncem roku 2008 ABS Jets operuje z vlastních prostor na své základně na letišti v Praze Ruzyni, spravuje flotilu 7 letadel, má 120 zaměstnanců a plánuje otevřít FBO v Bratislavě. Díky rozšíření flotily a portfolia nabízených služeb se ABS Jets stala největším provozovatelem business jetů na českém a slovenském trhu
a začla působit jako klíčový hráč v oblasti rozvoje business aviation v regionu střední a východní Evropy.

 
2009

V roce 2009 na sebe ABS Jets stahuje mezinárodní pozornost díky prestižnímu ocenění „Nejlepší společnost na poli Business Aviation“, které získala od magazínu Overseas Living. Porota zhodnotila vysokou kvalitu a široké portfolio služeb, které společnost ABS Jets nabízí. Další poctou oceňující profesionalitu
a kvalitu poskytovaných služeb bylo jmenování ABS Jets „Preffered Handling Vendor“ pro společnost Universal Weather&Aviation pro Českou a Slovenskou republiku. Dalším významným krokem ve vývoji společnosti ABS Jets bylo to, že se letecká firma stala autorizovaným obchodním zástupcem na prodej business jetů brazilského výrobce Embraer pro trh České a Slovenské republiky. Tento vývoj demonstruje dosavadní důvěryhodnou reputaci ABS Jets na mezinárodním trhu
a představuje také prohloubení spolupráce s výrobcem letadel Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).
V roce 2009 došlo také k rozšíření flotily ABS Jets o další Embraer Legacy 600 s registrací OK-JNT. ABS Jets se tak stala jedním z největších provozovatelů letadel Legacy 600 v regionu. Počet zaměstnanců se zvýšil na 150. V roce 2009 byla společnost ABS Jets oceněna mezinárodně uznávanou asociací NBAA
a získala cenu Commercial Flying Safety Award za 6 let a 12 673 letových hodin bez jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či zranění osob. Tento velice úspěšný rok v historii ABS Jets byl ukončen zveřejněním zisku 1 milionu EUR.

 
2010

Do roku 2010 ABS Jets vstupuje jako jeden z nejvýznamnější evropských operátorů business jetů s flotilou čítající 11 letounů jak pro soukromé, tak pro komerční využití. Firma zaměstnává téměr 200 zaměstnanců, z toho 30 ve své organizační složce v Bratislavě. Další kapitolu v historii společnosti ABS Jets otevírá zahájením stavby nového ABS Jets Hangáru N na pražském letišti Ruzyně, jehož základní kámen byl položen 22. října 2010. V prosinci začínají stavební práce na nových kancelářských prostorech pro organizační složku na letišti M.R. Štefánika, která nyní nabízí handlingovou podporu letadlům a traťovou údržbu.

 
2011

V roce 2011 ABS Jets získává od asociace NBAA cenu Commercial Flying Safety Award za 8 let a 19 938 letových hodin bez jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či zranění osob. Společnost ABS Jets se v tomto roce také umístila mezi TOP 7 společností v sektoru Doprava&Logistika v České republice podle sektorové analýzy ČEKIA Stability Award a získala nejvyšší ratingové hodnocení AAA. V roce 2011 se společnost ABS Jets umístila v sekci „Private Aviation“ mezi 50 na světě nejrychleji rostoucích společností podle studie magazínu The New Europe.

V září 2011 se stal sen skutečností a nový ABS Jets Hangár N byl slavnostně otevřen na pražském Letišti Ruzyně (LKPR). Nové zázemí o rozloze 6 000 m2 jasně ukazuje klíčovou pozici, kterou si ABS Jets drží na poli soukromé letecké dopravy v regionu střední a východní Evropy.

V tomto roce ABS Jets dále utužuje spolupráci s brazilským výrobcem Embraer a dále reprezentuje společnost Embraer jako její autorizovaný obchodní zástupce na prodej business jetů pro trh České a Slovenské republiky na další 2 roky.

Po úspěšném zprostředkování prodeje business jetu Phenom 300 jej koncem roku 2011 získává ABS Jets také do správy. Novou akvizicí potvrzuje společnost ABS Jets svou dlouhodobou úlohu leadera a průkopníka soukromé letecké přepravy v regionu – jde totiž o vůbec první letoun typu Phenom v České republice a na Slovensku.

 
2012

Na začátku roku 2012 se flotila ABS Jets rozrostla o další nový letoun Phenom 300.
Další úspěch společnost slavila při získání ocenění od asociace NBAA za Pilot Safety Award a 5,500 letových hodin bez jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či zranění osob pro Štefana Kukuru (ABS Jets Letový ředitel, vedoucí pilot Legacy). Vynikající počet pohybů letadel odřáží také rostoucí popoularitu handlingových služeb ABS Jets, čehož důkazem se stala 7000. rotace letadla od roku 2008.
Po úspěšném zprostředkování prodeje business jetu Phenom 300 jej koncem roku 2011 získává ABS Jets také do správy. Novou akvizicí potvrzuje společnost ABS Jets svou dlouhodobou úlohu leadera a průkopníka soukromé letecké přepravy v regionu – jde totiž o vůbec první letoun typu Phenom v České republice a na Slovensku.
ABS Jets má ke konci roku 2012 téměř 200 zaměstnanců, flotilu 13 letadel bázovaných v Praze, Bratislavě, 2 hangáry na pražském letišti s celkovou kapacitou 9 000 m2, odlétaných 19 938 letových hodin a kancelářské prostory v Praze a Bratislavě.
Profesionální tým ABS Jets se těší na nové výzvy, plnění strategických cílů společnosti a její další růst, spolupráci s výrobci a poskytovateli služeb a zejména na neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb našim klientům.

 
2013

ABS Jets zaměstnává celkem v Praze a Bratislavě téměř 200 vysoce kvalifikovaných odborníků a provozuje flotilou 12 letadel. Posádky ABS Jets bezpečně odtétaly 3430 letových hodin a uskutečnili 2160 letů.
ABS Jets obdržela národní i mezinárodní uznání za obchodní znamenitost, růst a ekonomickou stabilitu stejně jako kvalitu a bezpečnost. IS-BAO audit Mezinárodní rady obchodního letectví (IBAC) potvrdili soulad a dodržování všech norem a standardů.
Organizace NBAA udělila ABS Jets ocenění “Commercial Business Flying Safety Award” za provozování obchodního letectví po dobu 9 let s 21,177 letovými hodinami bez nehody zapříčiňující škodu na majetku nebo zranění osob. Dalším cenu ABS Jets udělila NBAA za “Aviation Support Services Safety Award” pro Michala Pazourka, vedoucího dispačinku, za přispívání k bezpečnosti v obchodním letectví.
Oddělení MRO zvýšilo počet realizovaných projektů o 37% díky rozsáhlé nabídce produktů a služeb, které ABS Jets nabízí svým zákazníkům.V roce 2013 bylo vytvořeno dalších 1,000 m2 pro interiérové a klempířské práce ke zlepšení výkonosti a kapacity, které rozšíří škálu nabízených služeb dostupných pro zákazníky.
Byla vytvořena nová kancelářská oblast, která zahrnuje recepci, zasedací a konferenční místnosti, stejně tak jako školící zázemí vybavené technickým zařízeními na vysoké úrovni.
Do flotily ABS Jets bylo přidáno nové Legacy 650 od brazislkého výrobce Embraer.

 
2014

V roce 2014 dosáhla společnost ABS Jets desetiletého výročí. ABS Jets se hrdě ohlíží zpět za desetiletím mimořádného úspěchu a nepřetržitého růstu, za který obdržela i ocenění. ABS Jets je prvotřídní provozovatel soukromé letecké přepravy a poskytovatel služeb v oblasti údržby letadel, který zaměstnává v Praze a Bratislavě více než 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Posádky ABS Jets bezpečně odlétaly 3700 letových hodin a uskutečnily 2100 letů. Do flotily dvanácti letadel byly přidány dvě nová – Embraer Legacy 650 a Gulfstream 550. Vzhledem k zvyšující se poptávce bylo také rozšířeno oddělení plánování posádek společnosti. Technické oddělení ABS Jets zvýšilo produktuvitu služeb o 19%, přičemž roční milník překročil 50 000 hodin práce na zaměstnance.

  • Embraer Executive Jets a ABS Jets spolupracovaly na poskytování technických služeb pro všechny typy letadel výrobce Embraer během zimních olympijských her v ruské Sochi.
  • Byla podepsána smlouva o obchodním zastoupení společnosti Honeywell.
  • Ruské letecké orgány potvrdily, že společnosti ABS Jets je povoleno provádět údržbu na letadlech registrovaných v Rusku
  • Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze byl realizován program založený na principech lehké údržby
  • Byl zaznamenán významný nárůst v počtu plánování letů pro klienty ze Severní a Jižní Ameriky. Podepsány byly také smlouvy na služby oddělení plánování posádek s několika klienty z Číny.

ABS Jets nabízí komplexní služby včetně One-stop-shop pro provozovatele byznys jetů a cestující do, z nebo přes Evropu. Společnost opět dokazuje své vedoucí postavení a pověst hlavního hráče na poli privátního letectví.